2012. április 17., kedd

SOROZAT FÜGGŐ.....
....lettem ???

Bizonyos értelemben igen.Azok a sorozatok ültetnek le rendszeresen a televizió elé, amelyek bizonyos értéket képviselnek.
Mint éppen a fent említett "Hegyi doktor". De említhetném a "Váratlan utazást", a "Drága doktor úr"-at, vagy éppen a legújabb "szerelmet" az " Everwood"-ot, és még sok
mást, a krimi világából is.
Hál'Istennek nem csak a szerelmi intrikák véget nem érő szappanoperái vannak műsoron.

Melyek azok az értékek ? Nézzük például a "Hegyi doktor"-t.
Kis hegyi falu a csodálatos , hófödte csúcsok közötti völgyben. Annyira szép, hogy már szinte mesebeli táj. A faluban egy eszményinek tűnő, összetartó lakó közösség. Az emberek, családok élik a mindennapjaikat. S, hogy mi ebben az érdekes, mikor ugyanolyan dolgok kavarják fel, hétről-hétre, a látszólag nyugalmas életet, mint bárhol máshol a világban, a valóságban ?
A film szereplői nagyon is élő-elevennek tűnnek,és remek színészek. Nem a celeb- világból valók, nem mű emberek, hanem hús-vér figurák.
Jók, rosszak, kicsik, nagyok, gazemberek is, megtévedtek is.Vannak barátságok és ellenségeskedések. Pletykálkodás is akad. Szerelem is. Szóval, mint az életben.
Mindig adódik valami ügy, amit meg kell oldani.
Az egyik titok a megoldásban rejlik. A film végére a jó elnyeri,....bár nem mindig, a jutalmát. Sokszor "csak" a lelki békéjét, vagy visszanyeri az egészségét.
A rossz pedig....nos, a rosszat legtöbbször jó útra térítik a többiek, vagy a lelkiismerete. Nem vetik ki maguk közül, csak a legelvetemültebbeket várja a hivatalos igazság szolgáltatás.
A helység lakói minden élethelyzetben, hétköznapokon és ünnepekkor is hordják a népviseletüket és együtt ünnepelnek.
Tulajdonképpen olyannyira ideális közösség, amely után korunkban, többnyire csak vágyakozhatunk.
Ahányszor csak megtalálom "őket" a képernyőn, szívesen nézem, pedig a történetek végkifejlete kiszámítható. Soha nincs meglepetés. Talán ez a másik titok, az állandóság, s az örök értékek védelmének ismétlődése.
Mondhatnám azt is, hogy ezek a filmek is egy kaptafára készülnek, mint a többi, de ez a kaptafa, nagyon is beleillik a "cipőmbe".
A tanulságaik miatt jó lenne ha a fiatalok is meg-meg néznék ezeket a sorozatokat, de tudom, ez már csak hiú remény.

2012. április 14., szombat

TITANIC

Vajon mi az oka annak, hogy egy hajó elsüllyedése, 100 év eltelte után is, ennyire élénken foglalkoztatja a nagyvilág közvéleményét?
Ezen idő alatt számtalan mű keletkezett a legkülönfélébb műfajokban. Feldolgozták a történetet zeneszerzők, filmkészítők,láthatunk festményeket, szobrokat róla, olvashatunk újabb, s újabb történeteket a roncsról, s arról, hogy mi minden nyugszik a hullámsírban.
A technika jóvoltából már láthatjuk is a roncsot, s ami a berendezéséből maradt.

Riportok sokasága íródott az életben maradott áldozatokkal,később azok rokonaival.
Máig nem szűnt a hajómérnökök, mélytengeri kutatók, lélekbúvárok, kincskeresők érdeklődése.
Szeretjük felidézni a kor és helyszín hangulatát. Melbourne-ben van egy Titanic nevű vendéglátó hely, amelyben korhű ruhákban, a hajó éttermeinek eredeti berendezése között fogyaszthatja el vacsoráját a nagyérdemű, miközben filmet nézhet. Ki-ki a pénztárcájának megfelelő osztályt választhatja, mert van luxus étterem és másodosztályú is. Az étlapon ugyanazok az ételek szerepelnek, mint "akkor".
Hiába, szívesen borzongunk, de kényelmes karosszékben.
(Történetesen eme intézményt magyar ember hozta létre.)

Miért mindez ????

Jómagam is tűnődöm a válaszon, habár tudom, egyértelmű megfejtés nem létezik, hiszen ahányan, annyiféleképpen látjuk és értelmezzük ugyanazt az eseményt.

Az elsüllyedés okaként felsoroltak sem egyértelműek. Még mindig újabb és újabb elméletek,mérnöki, vagy egyéb tudományos magyarázatok, feltételezések s azok bizonyítékai kerülnek napvilágra, mondhatnám felszínre.

Azt gondolom, hogy a "főbűnös" az emberi természet sötétebb oldalán keresendő.
Szinte minden rossz fellelhető volt ebben a tragikus balesetben.
Kezdve a megalománián, de az önteltség, a hiúság, az önzés, a szociális érzéketlenség is, mind-mind felismerhető.
Természetesen a másik, a jó oldal is, ám a zord körülmények, a rettenet, a halálfélelem miatt jellemzően a rosszabbik volt túlsúlyban.

Van-e jelenünkre ható tanulság ?
Bizonyára. Ám a közelmúlt eseményei, pl. a Costa Concordia esete, nem ezt mutatja.
Nem tanulunk.
Ugyanazokat a hibákat követjük el, nemzetiségtől, helyrajzi meghatározástól függetlenül.
Nézzük csak végig az emberiség történelmét.

2012. április 5., csütörtök

HÚSVÉTRAVidám, szép ünnepet kívánok Mindnyájatoknak !
Teli tálat, locsolókat,sok pihenést, kinek-kinek boldog együttlétet azokkal akiket szeret !
Egyéb híján ezzel a megzenésített verssel gondolok Rátok !

Szeretettel , Irén

2012. április 2., hétfő

Hol van hazám Tekívüled.......

HIMNUSZ HAZA


Homok-haza Szíkföld-haza
múltam és jövõm halmaza

édes gyümölccsel éltetõ
aszú füvön tengõdtetõ

Köröskörül kinyílt egek
hová legyek mivé legyek

hátul pogány s pogány elõl
jobbról Bizánc Bécs balfelõl

Utak pora szíkföld sara
kék hajnalok gyöngyharmata

Hold udvarát söpörgetõ
forgószelet sodorgató
homok-világ Homok-haza

Emlõd öled horpad-dagad
tulajdon kölyked megtagad

selyemtüll fátylat lengetõ
sajgó csontot melengetõ
tûzzel-faggyal keresztelõ

Szúr-vág a szél akár a kés
száraz vihar homokverés

vércsét galambot röptetõ
hörgõt tüdõt kiköptetõ

Aszály esõ köd zúzmara
te hívsz haza te szívsz haza

Horpad-dagad emlõd öled
Hol van hazám Tekívüled

Két vállamig fölér a gaz
hagynálak itt belémszakadsz

Napod kié? éjed kié?
magzatvetõ méhed kié?

Akácgyökér kormos falak
szétpergõ gyöngy zöld réz-salak

csatok paták törött cserép
vesztett csaták pörös cserék

mind fölfalod mind elnyeled
Mi lesz velünk mi lesz veled

Rakosgatok félig vakon
bronztû sisak üres flakon

lókoponya lúd mellcsontja
törött mondat kettõspontja

ami lenn volt itt van felül
mind az egész összevegyül

kõ nyílhegyek kengyelvasak
töltényhüvely tejestasak

kondor szakáll mongolredõ
türk állkapocs trák fejtetõ

sváb hetede rác harmada
egybeszakad jász szarmata
birodalom és gyarmata

gót hun görög bolgár kabar
tót kun török alán avar

örmény oláh tatár zsidó
meghóditott és hóditó

itt fortyog a fél kontinens
minden csontunk ambivalens

és örvénylik és kavarog
magyarok? vagy nem magyarok?

kell rá hitel? van rá hitel?
ki dönti el? mi dönti el?

szöghaj? sasorr? szálkás bajusz?
ítélj ha mersz dönts hát ha tudsz

Bécs balfelõl jobbról Bizánc
Szánlak, Tiborc - Nagyúr, te szánsz?

Köröskörül kigyúlt egek
mivé lettem hová legyek

Mi vagy te föld Homok-hazám
katlan? huta? kohó? kazán?

napod kié? éjed kié?
magzatvesztõ méhed kié?

ki volt elõbb ki jött utóbb
melyik konok földönfutód?

kié e nyûg? kié a konc?
ki az akit szívedre vonsz?

a telepest? az itt honost?
a fegyverest? az ostorost?

Válasz nincsen csak állapot
krumplit kapálj tarts állatot

kerék inog tengely törik
mindig a védtelent ölik

mindegy: morogsz rísz vagy kacagsz
gürcölj míg csak belészakadsz

fát vágj befûts füvet kaszálj
Köd zúzmara esõ aszály

Múlt hantja jövõ torlasza
Szíkföld-haza Homok-haza

gyertyám leég elõbb-utóbb
fiad vagyok? földönfutód?

rád-rádlelek elvesztelek
arcomba fúj makacs szeled

kérdõre von nekemszegül
megvallat könyörtelenül

s én csak hebegek dadogok
dûlõiden elindulok

lesvén ahogy göröngyeid
fölisszák Isten könnyeit

Buda Ferenc verse